You are here >   NOVOSTI

 

Informativni portal Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije
Sukladno članku 31. alineji 10. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07. i 38/09.) (djelatnost Zavoda obuhvaća osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru, kojima raspolaže) Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije izradio je informativni portal o prostorno-planskoj dokumentaciji svih razina Dubrovačko-neretvanske županije, počevši od Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, preko svih Prostornih planova uređenja Gradova/Općina.   >opširnije... 

 

Javna rasprava o Prijedlogu UPU "1"

Općina Lumbarda objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu UPU "1" koja će trajati 30 dana, od 24. veljače do 24. ožujka 2020.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 08:00 do 10:00 sati u prostorijama Općine Lumbarda te na njihovim mrežnim stranicama. Javno izlaganje održati će se 12. ožujka 2020.g. s početkom u 10:00 sati u vijećnici Općine Lumbarda, zgrada Doma kulture.  >opširnije...

 

Javno izlaganje o Prijedlogu CIDPPDNŽ

Javno izlaganje o Prijedlogu Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije održano je 12.veljače 2020. godine u 11:30 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Korčule koje su održali Anita Kunica Jelčić, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Dubrovačko-neretvanske županije, nositelja izrade Plana te predstavnici izrađivača Prijedloga Plana, Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Marina Oreb ravnateljica, Silvana Taslaman, Stjepko Kovačić i Daniel Jokić.  >opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu CIDPPDNŽ koja će trajati od 10.veljače 2020. do 20.veljače 2020.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid u Prijedlog Plana u prostorijama upravne zgrade Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, svaki radni dan od 09:00 do 15:00 sati. Javno izlaganje održati će se 12.veljače 2020. u 11:30 sati u Korčuli, Gradska vijećnica Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1>opširnije...

 

Otvaranje BLUEMED Centra za promicanje znanja u sklopu Odjela za Arheologiju Muzeja i galerija Konavala
U Pridvorju u franjevačkom samostanu sv. Vlaha, 30. siječnja 2020.g. održano je otvaranje BLUEMED Centra za promicanje znanja u sklopu Odjela za Arheologiju Muzeja i galerija Konavala. O važnosti arheoloških blaga i njihovoj prezentaciji govorili su župan Nikola Dobroslavić, zamjenik ravnateljice Regionalne agencije DUNEA Bruno Bebić, zamjenik načelnika Općine Konavle Ivo Radonić te ravnateljica Muzeja i galerija Konavala 
Antonija Rusković>opširnije...

 

2. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu IDUPU naselja "Popovići" (UPU 63)

Općina Konavle objavljuje 2.Ponovnu Javnu raspravu o Prijedlogu IDUPU naselja Popovići (UPU 63) koja će trajati 9 dana, od 27.siječnja do 04.veljače 2020.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati u prostorijama Općine Konavle, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat. Javno izlaganje održati će se 31.siječnja 2020.g. s početkom u 13:00 sati u zgradi Općine Konavle, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat>opširnije...

 

NOVOSTI 2019. godine

Arhiva novosti 2019. godine.  >opširnije...

 

NOVOSTI 2018. godine

Arhiva novosti 2018. godine.  >opširnije...

 

NOVOSTI 2017. godine

Arhiva novosti 2017. godine>opširnije...

 

NOVOSTI 2016. godine

Arhiva novosti 2016. godine.   >opširnije...

 

NOVOSTI 2015. godine

Arhiva novosti 2015. godine.   >opširnije...

   Login