You are here >   PROSTORNI PLANOVI > dok100

 

Minimize
 

 
Prostorni plan uređenja Općine Ston

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 9/10.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
KP 1.1. Korištenje i namjena površina
KP 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže – promet
KP 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže – telekomunikacije i energetski sustav
KP 2.3. Infrastrukturni sustavi i mreže – vodogospodarski sustav i odlaganje otpada
KP 3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih uvjeta korištenja
KP 3.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih ograničenja u prostoru
KP 3.3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
KP 4.1 Ston 2
KP 4.2 Ston 11
KP 4.3 Ston 12
KP 4.4 Ston 13
KP 4.5 Ston 14
KP 4.6 Ston 15
KP 4.7 Ston 16
KP 4.8 Ston 21
KP 4.9 Ston 23
KP 4.10 Ston 24
KP 4.11 Ston 25
KP 4.12 Ston 26
KP 4.13 Ston 28
KP 4.13.1 Ston 27
KP 4.14 Ston 29
KP 4.15 Ston 36
KP 4.16 Ston 37
KP 4.17 Ston 38
KP 4.18 Ston 29
KP 4.19 Ston 40
KP 4.20 Ravno 31
KP 4.21 Ravno 32
KP 4.22 Ston 49
KP 4.22.1 Ston 48
KP 4.23 Ston 50
KP 4.24 Ravno 41
KP 4.25 Ravno 42
KP 4.26 Šipan 01
KP 4.27 Šipan 142

<natrag

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login