You are here >   BASTINA > eupr_bast_prvi_participacijski

 


Prvi sastanak Radne grupe za participacijski proces u DubrovnikuPrvim sastankom Radne grupe za participacijski proces u okviru projekta „Baština-Pokretač razvoja“ 17. lipnja 2013. u Dubrovniku započeo je participacijski proces zaštite i upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom na pilot područjima Dubrovnika i Boke Kotorske. Sastanak je održan u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, a prisustvovali su predstavnici partnera i suradnika projekta, kao i nezavisni stručnjaci.

Ovaj sastanak predstavlja uvod u participacijski proces zaštite i upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom na pilot područjima Dubrovnika i Boke Kotorske, kroz koji će se uključiti različite zainteresirane strane, putem anketa, upitnika, fokus grupa i pojedinačnih intervjua...

Na sastanku je najavljena izrada sociološke studije unutar koje je planirano istraživanje o važnosti baštine i informiranosti o postojećoj razini upravljanja kulturnim i prirodnim vrijednostima.<natrag...

 

 

 

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login