You are here >   dokumenti_2 > dok148

 

 

 
Urbanistički plan uređenja TZ Hoteli Orebić

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Orebić, br. 4/11.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
KP 1. Korištenje i namjena površina
KP 2a. Prometna, ulična i komunalna i infrastrukturna mreža – Prometna i ulična mreža
KP 2b. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Komunalna infrastrukturna mreža
KP 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
KP 4. Načini i uvjeti gradnje
KP 5. Situacija


<natrag

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login