You are here >   dokumenti_2 > dok164

 

 

 
Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Sobra

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Mljet, br. 9/11.
Odredbe za provođenje - formalni oblik
Odredbe za provođenje - pročišćeni oblik
Obrazloženje

Grafički dio:
KP 1.1. Korištenje i namjena površina
KP 1.2. Korištenje i namjena površina
KP 2.A.1 Prometna i ulična mreža
KP 2.A.2 Prometna i ulična mreža
KP 2.B.1 Komunalna infrastrukturna mreža
KP 2.B.2 Komunalna infrastrukturna mreža
KP 3.1 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
KP 3.2 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
KP 4.1 Način i uvjeti gradnje
KP 4.2 Način i uvjeti gradnje

<natrag

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login