You are here >   dokumenti_2 > dok188

 

 

 
Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja "TZ Hoteli Orebić"

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Orebić, br. 07/14.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
KP 1. Korišenje i namjena površina
KP 2a. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Prometna i ulična mreža
KP 2b.
Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža -Komunalna infrastrukturna mreža
KP 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
KP 4. Način i uvjeti gradnje

<natrag

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login