You are here >   dokumenti_3 > dok264

 

 

 
Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lumbarda

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Lumbarda, br. 10/15.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
4.1. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.2. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja

4.3. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja

4.4. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja


<natrag

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login